Prezes dotrzymał słowa!
      12 października 2007 prezes WKŁ "Bałtyk" Janusz Grzybowski gościł kolegów-myśliwych z żonami na tradycyjnej uroczystości z okazji swojej 50-tej rocznicy urodzin. Takie przyjacielskie spotkania lecz wyłącznie w męskim gronie, były urządzane w naszym kole przez świeżo upieczonych 50-latków już od kilkunastu lat. To spotkanie było jednak inne od poprzednich.
      Zgodnie z zapowiedzią daną przez prezesa na zebraniu sprawozdawczym - w uroczystości wzięli udział myśliwi wraz z małżonkami. Pomysł okazał się "strzałem w dziesiątkę". Opinie uczestników (i ich towarzyszek) były jednoznaczne: "Wspaniała impreza, niezapomniane wrażenia, lepiej tego nie można było zorganizować, więcej takich spotkań!".
      Uroczystość odbyła się w lokalu ośrodka "Energetyk" w Ustce. Rozpoczęła je część oficjalna, potem były życzenia i gratulacje dla Jubilata, wręczenie upominków i kwiatów od kolegów. Gratulacje składał m. in. burmistrz Ustki, kol. Jan Olech. Część oficjalną zakończył piekny koncert zespołu sygnalistów myśliwskich z Koszalina, którzy na tle poezji Adama Mickiewicza wykonali sygnały myśliwskie towarzyszące polowaniu. Dalej nastąpiła właściwa biesiada i tańce. Przy pięknie zastawionych stołach i doskonałym zespole muzycznym myśliwi i zaproszeni goście bawili się do białego rana.
      Jubilatowi dziękujemy i życzymy wspaniałych przeżyć łowieckich w usteckiej kniei przez następne 50 lat! Dziękujemy też łowczemu Stanisławowi Grandzie i komitetowi organizacyjnemu, którzy przyczynili się do przygotowania tej niezapomnianej imprezy.