NOWE FORMY WSPÓŁPRACY Z MIEJSCOWĄ LUDNOŚCIĄ   26 lutego pod przychodnię lekarską w centrum Ustki zajechał autokar. Nie byłoby w tym nic osobliwego, gdyby nie fakt, że działo się to w niedzielę, a pasażerami autobusu byli mieszkańcy miejscowości położonych na obwodzie łowieckim nr 1 WKŁ "Bałtyk", tj. Korlina, Królewa i Łącka.
   I tu sprawa się wyjaśnia: To "biała niedziela", nowa forma współpracy Wojskowego Koło Łowieckiego Nr 241 "Bałtyk" Ustka z ludnością zamieszkującą dzierżawione obwody łowieckie. Wybrano obwód Nr 1, gdyż tamtejsze miejscowości są znacznie oddalone od najbliższej przychodni specjalistycznej i zamieszkiwane w większości przez ludzi starszych. Nie bez znaczenia jest także fakt, że codzienna współpraca koła łowieckiego z mieszkańcami tego terenu układa się bardzo dobrze. Jednym z przykładów jest Szkoła Podstawowa w Korlinie, która od szeregu lat zajmuje czołowe miejsca w rejonowych konkursach "Zwierzyna Naszych Pól i Lasów", prowadzonych przez WKŁ "Bałtyk".
   Inicjatywa myśliwych spotkała się z dużym aplauzem mieszkańców. Koło łowieckie zorganizowało darmowy dojazd i badania lekarskie przez chirurgów, okulistę, internistę, pediatrę, jak również EKG, USG.
   Pomysłodawcą przedsięwzięcia był łowczy koła kol. Stanisław Granda. W organizację przedsięwzięcia zaangażował się także prezes kol. Janusz Grzybowski. Pacjentami opiekował się strażnik obwodu Nr 1 kol. Stefan Koenig.
  Wysiłki zarządu koła na rzecz współpracy z ludnością dzierżawionych obwodów już owocują w codziennym prowadzeniu prac gospodarczo-hodowlanych, wycenie szkód, skutecznym zwalczaniu kłusownictwa a także w sympatycznym i życzliwym stosunku mieszkańców obwodu do naszych myśliwych.

 

powrót