WSZYSTKO O ZWIERZĘTACH ŁOWNYCH 
DZIK -  Bogusław Fruziński
Obszerne i wyczerpujące opracowanie naukowe: biologia, środowisko, hodowla, użytkowanie łowieckie, a nawet preparowanie trofeów.
Wydawnictwo Cedrus, Warszawa 1992
OKREŚLANIE WIEKU ZWIERZYNY -  Josef Lochman i inni
Bogato ilustrowany poradnik uczący oceniać wiek wszelkiej zwierzyny łownej tak żywej, jak i ubitej.
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1987
PTAKI ŁOWNE -  Wiesław Dudziński
Bogato ilustrowana książka zawierająca opisy gatunków ptaków łownych i drapieżnych, problemy ochrony i hodowli oraz sposoby polowania.
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1988
SARNA -  Zygmunt Pielowski
Obszerne i wyczerpujące opracowanie naukowe: morfologia, biologia i ekologia, hodowla, polowanie, trofea.
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1984
  powrót