ZNAJOMOŚĆ BRONI I STRZELECTWO MYŚLIWSKIE 
BROŃ ŚRUTOWA I TECHNIKA STRZELANIA -  Tadeusz Puchalski
Bogato ilustrowane opracowanie pokazujące współczesne strzelby śrutowe i uczące podstaw strzału śrutowego sportowego i myśliwskiego, bezpiecznego obchodzenia się z bronią i jej pielęgnacji.
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1986
MYŚLIWSKA BROŃ PALNA -  Anatol Szyrkowiec
Informator z dziedziny eksploatacji myśliwskiej broni śrutowej, kulowej i kombinowanej. Podaje zasady budowy, współdziałanie części i mechanizmów, amunicję, konserwację i zachowanie warunków bezpieczeństwa.
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1988
ELABORACJA KULOWEJ AMUNICJI MYŚLIWSKIEJ I SPORTOWEJ -  Paweł Morawski
Zbiór podstawowych informacji o komponentach, sprzęcie i technice scalania amunicji. Motywy skłaniające myśliwych i strzelców sportowych do elaboracji są różne, dla jednych jest to możliwość obniżenia kosztów amunicji dla innych – jedyny sposób na radykalną poprawę osiąganych wyników strzeleckich
Kraków, kwiecień 2008
AMUNICJA I JEJ ELABORACJA -  Jerzy A. Ejsmont
Książka porusza zagadnienia związane z nabojami do do broni strzeleckiej. Wielu osobom trudno jest uwierzyć, że w warunkach domowych można zrobić amunicję lepszą niż wytwarzana przez renomowanych producentów.
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2010