TROFEA MYŚLIWSKIE 
Ohotniczi trofjei i izdielja -  I. Roskopf
Pozycja trochę przestarzała, do tego po rosyjsku. Można tam jednak znaleźć ciekawe rozwiązania odnośnie preparowania i użtkowego wykorzystania trofeów.
Liesnaja promyszliennost, Moskwa 1984
PREPAROWANIE TROFEÓW MYŚLIWSKICH -  Albin Łącki
Książka podaje zasady i sposoby preparowania ptaków i ssaków. Szeroko i szczegółowo omówiono preparowanie całych zwierząt. Preparowanie najpopularniejszych trofeów myśliwskich, tj. poroży zwierzyny płowej i oręży dzików omówione jest bardzo pobieżnie.
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1988
  powrót