ŚLADY I TROPY ZWIERZYNY 
ŚLADAMI ZWIERZĄT -  Jerzy Romanowski
Opisy najczęściej spotykanych śladów ssaków i ptaków uzupełnione podstawowymi informacjami o ich życiu.
Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1990
TROPY I ŚLADY ZWIERZĄT -  Wiesław Albin Chmielewski
Zwięzłe opisy najczęściej spotykanych śladów ssaków i ptaków uzupełnione podstawowymi informacjami o ich życiu.
Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 1987
  powrót