Myśliwy - nauczyciel przyrody
Nowym jakościowo zamierzeniem w pracy z młodzieżą było zorganizowanie serii spotkań z z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ustce. Jest to szkoła największa, a przy tym skupiająca dużo dzieci z obszarów pozamiejskich, mieszkających często na terenie naszych obwodów łowieckich.
Nigdy dotąd spotkania z młodzieżą nie odbywały się na taką skalę. W ciągu tygodnia nasi myśliwi (kol. M. Borkowski, T. Jasiński i Cz. Klasa) przeprowadzili 20 spotkań - pogadanek z młodzieżą różnych klas.
Za największe osiągnięcie uznaliśmy, że pomimo tak wielu spotkań, nie było jednego przypadku wątpliwości co do pozytywnej roli łowiectwa w ochronie przyrody. Uważamy to za sukces dotychczasowej, systematycznej pracy dydaktycznej prowadzonej przez naszych myśliwych w szkołach.

 powrót