W imię wyższej konieczności...
W styczniu ub. r. ogrodzono odcinek drogi na trasie Słupsk - Ustka od m. Bydlino do m. Zimowisko (ok. 5 km). Ogrodzenie zostało zakupione przez Dyrekcję Dróg Publicznych i Nadleśnictwo Ustka. Robociznę sfinansowało WKŁ "Bałtyk", deklarując jednocześnie konserwowanie ogrodzenia.

Na zdjęciu obok: fragment ogrodzenia
Takie działanie choć niekorzystnie wpływa na swobodę migracji wielu gatunków dziko żyjących zwierząt, było jednak koniecznością ze względu na wysokie natężenie ruchu na tej trasie i masowe ginięcie zwierzyny pod kołami pojazdów mechanicznych. Nie bez znaczenia było też zagrożenie, jakie zwierzęta powodowały dla zdrowia i życia kierowców.

 powrót