Przyłączamy się do życzeń dla nauczycieli

  W przededniu Święta Edukacji Narodowej myśliwi "Bałtyku" odpowiedzialni za kontakty z młodzieżą udali się do 6 szkół podstawowych na terenach obwodów dzierżawionych przez usteckie koło. Życzenia dla nauczycieli były także okazją do przypomnienia problemów współpracy, a szczególnie przygotowania konkursu przyrodniczo-łowieckiego planowanego na 2012 rok.
Na zdjęciu obok: Uroczysta akademia w SP Charnowo, na którą zaproszono również naszych myśliwych.             (MB, WK)
 

 powrót