Przedłużenie umów dzierżawnych

powiększenie - 51 KB

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć w bieżącym roku gospodarczym było przedłużenie umów dzierżawnych na obwody łowieckie. Zarówno łowczy kol. Stanisław Granda, jak i prezes kol. Janusz Grzybowski nie szczędzili czasu i wysiłku, by na odpowiednich szczeblach administracji samorządowej i łowieckiej pokazać osiągnięcia WKŁ "Bałtyk" w gospodarce łowieckiej i uzasadnić utrzymanie obwodów w ich dotychczasowym kształcie.
Uzgodnienie dzierżawy obwodu nr 1, który był przedmiotem zakusów ze strony sąsiedniego koła nastąpiło w Zarządzie Głównym PZŁ 9 marca. Do końca miesiąca podpisano również aneksy do umów dzierżawnych na pozostałe obwody łowieckie.
Na zdjęciach obok:
podpisanie aneksu na obwód 18 w Zarządzie Okręgowym w Słupsku przy udziale przedstawiciela RDLP Szczecinek.
podpisanie aneksu na obwód 4 i 17 u Starosty Słupskiego p. Sławomira Ziemianowicza.

powiększenie - 51,9 KB


 powrót