Miejsko-Gminny Konkurs Fotograficzny "Pejzaż Zim± Malowany"

    W dniach 1.12.2010-15.02.2011r. Szkoła Podstawowa w Wytownie przy współudziale WKŁ "Bałtyk" przeprowadziła konkurs fotograficzny "Pejzaż Zim± Malowany". Konkurs był skierowany do wszystkich fotografuj±cych uczniów szkół podstawowych miasta i gminy Ustka.
Ostatecznie do konkursu przyst±piły szkoły w Charnowie, Zaleskich, G±binie i Wytownie. Prace oceniało jury w składzie Zenon Skibiński (fotograf), Katarzyna Skibińska i Marian Borkowski (WKŁ "Bałtyk").
Nagrodzono prace następuj±cych uczniów:
I miejsce - Patrycja Tęcza (SP G±bino), opiekun Agnieszka Paszkowska
II miejsce - Katarzyna Kordasińska (SP Zaleskie), opiekun Mariola Wólczyńska) ex equo Magdalena Penk SP Wytowno, opiekun Anna Kula
III miejsce - Dariusz Dworak SP G±bino, opiekun Agnieszka Paszkowska. Ponadto przyznano sze¶ć wyróżnień:
- Klaudia Kania SP G±bino, opiekun Agnieszka Paszkowska
- Julia Wyłupek i Sebastian Derdziński SP Zaleskie, opiekun Mariola Wólczyńska
- Jakub Nowak SP Wytowno, opiekun Maria Laskowska
- Justyna Wrze¶niak SP Wytowno, opiekun Ewa Zawada.
Nagrody ufundowane zostały przez Szkołę Podstawow± w Wytownie i WKŁ "Bałtyk" w Ustce.
Uczennicy ze Szkoły Podstawowej w Zaleskich Katarzynie Katarasińskiej (opiekun Mariola Wólczyńska) za pracę pt. "Tropy na ¶niegu" została przyznana nagroda specjalna przez WKŁ "Bałtyk".


Ustka, dn. 15.03.2011                                          Maria Laskowska

Rozmiar: 85 bajtów powrót