Minęło już ponad 50 lat...

"Rozkaz dzienny nr 102 Komendanta Garnizonu Ustka z dnia 12 grudnia 1950 roku

pkt. 4 Wojskowe Koło Myśliwskie - stwierdzenie:

"stwierdzam dla celów gospodarczych i ewidencyjnych, że z dniem 15 VI 1950 r. na posiedzeniu organizacyjnym myśliwych rejestrowanych w PZŁ z przydziałem do tutejszego Garnizonu, założono zgodnie ze Statutem Klubu Oficerskiego (sekcji sportowej) Garnizonu Ustka, Wojskowe Koło Myśliwskie. Statut Koła Myśliwskiego zatwierdziłem dnia 15 czerwca 1950r, zaś Wojewódzka Rada Łowiecka zatwierdziła powyższy Statut, dnia 16 lipca 1950r.
Protokół organizacyjny: Zgodnie ze Statutem Klubu Oficerskiego Sekcji Sportowej Garnizonu w Ustce i Statutu PZŁ na zebraniu organizacyjnym w dniu 15 czerwca 1950r. uchwałą rejestrowanych w PZŁ myśliwych, powołano do życia stowarzyszenie pod nazwą: Koło Myśliwskie przy Klubie Oficerskim Garnizonu Ustka.
Na członków zgłosiło się 16 kandydatów rejestrowanych w PZŁ. Po zagajeniu i zwołaniu Prezydium, wybrano przez tajne głosowanie Zarząd i Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
  Prezes i Łowczy Koła - ob. Dyduch Robert
  V-ce Prezes i podłowczy Koła - ob. Żołnierowicz Hilary
  Gospodarz Koła - ob. Kasprzak Piotr
  Sekretarz i Skarbnik - ob. Sosnowski Czesław
  Komisja rewizyjna
    Przewodniczący: - ob. Leszczyński Stanisław
    członkowie: -ob. Lubczyński Bolesław
Przyjęto na członków Koła, zarejestrowanych w Polskim Związku Łowieckim:

 1. ob. Dyduch Robert
 2. ob. Leszczyński Stanisław
 3. ob. Bossarde Tadeusz
 4. ob. Borysewicz Bronisław
 5. ob. Kasprzak Piotr
 6. ob. Sosnowski Czesław
 7. ob. Siwczyński Roman
 8. ob. Zaniewicz Jerzy
 9. ob. Żołnierowicz Hilary
 10. ob. Lubczyński Bolesław
 11. ob. Barański Henryk
 12. ob. Wróblewski Mieczysław
 13. ob. Nawrot Kazimierz
 14. ob. Zawadka Jan
 15. ob. Kiciński Roman
 16. ob. Fabiański Bogusław

Uchwałą zebrania postanowiono zakupić dla wszystkich członków kalendarz myśliwski na rok 1950. Przeczytano Statut i regulamin Koła Myśliwskiego i ustalono ilość członków, na obecnie posiadane tereny t.j. cała gmina Duninowo ok. 7000 ha i PGR Duninowo 1890 ha - nie więcej jak 20 członków Koła.
Na tym posiedzenie Zarządu Koła Myśliwskiego przy KlubieOficerskim Marynarki Wojennej w Ustce zakończono i przez Zarząd podpisano: Prezes i Łowczy Koła - ob. Dyduch Robert
V-ce Prezes i podłowczy Koła - ob. Żołnierowicz Hilary
Gospodarz Koła - ob. Kasprzak Piotr
Sekretarz i Skarbnik - ob. Sosnowski Czesław
Rozkaz podpisali:
Z-ca K-ta Garnizonu Ustka (-) Pulara Kpt.
K-t Garnizonu (-) Zawadka - kmdr ppor.

 powrót