...i tak zaczęła się historia naszego Koła.

tu kliknij - powiększenie 27 KB Koło Myśliwskie przy Klubie Oficerskim Garnizonu Ustka rozpoczęło gospodarkę łowiecką na terenie dawnej gminy Duninowo, na obszarze 9.300 ha. W pierwszym roku jego istnienia odbyło się 10 polowań zbiorowych, które objęły obszar ok. 5000 ha. W polowaniach przeważnie brało udział 5-7 myśliwych. Pozyskano: 37 dzików, 4 lisy, 80 zajęcy, 2 tchórze, 60 kaczek, 120 kuropatw. Eliminowano także szkodniki łowieckie i walczono z kłusownictwem.
W kwietniu następnego (1951) roku, zmieniono nazwę koła na "Wojskowe Koło Myśliwskie Garnizonu Ustka"; a w tym samym miesiącu 1952 roku ponownie zmieniono nazwę Koła na WKŁ Nr 241 "Bałtyk", która utrzymała się do 2000 roku.
Na zdjęciu:  kol. Stanisław Burman - polowanie na kaczki (1955)
W 1954 roku po podziale kraju na obwody łowieckie, koło wystąpiło do Wojewódzkiego Zarządu Łowieckiego o przydział obwodów. Uzyskaliśmy trzy obwody: nr 10 (obecny "17"), nr 3 (aktualnie 18 i 4) oraz obwód nr 63, w okolicy miejscowości Dretyń (koło Miastka). Rok ten zakończono pierwszym wielkim balem myśliwskim. Podobne bale - zabawy myśliwskie organizowano co roku - do 1958r.
Do 1958 roku członkami Koła były wyłącznie osoby wojskowe. Pierwszego cywila, co skrzętnie odnotowano w Kronice Koła, przyjęto właśnie w tym roku, a był nim nadleśniczy z Ustki - Kolega Ananiasz Zawada.
tu kliknij - powiększenie 31 KB W roku 1960, na prośbę Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 253 z Wicka Morskiego, decyzją ówczesnego Zarządu, nastąpiło przyłączenie do naszego Koła obwodu łowieckiego nr 27 (obecna 16) wraz z pięcioma myśliwymi - członkami tego Koła; odtąd dzierżawiliśmy 4 obwody: 10, 3, 27, 63. W następnych latach Koło liczebnie ciągle się rozrastało - przyjmowano nowych członków.
Na zdjęciu:  parada myśliwych (1969)
W 1966 roku koło liczyło (wg listy obecności na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 sierpnia) już 34 członków. Koło rozwijało działalność organizacyjną i hodowlaną. I tak, np. tylko w sezonie 1967/68 przeprowadzono aż 14 polowań zbiorowych, 7 zbiorowych wyjazdów na zwalczanie drapieżników i sylwestrową zabawę myśliwską. W tych latach organizowano często zbiorowe wyjazdy a dokarmianie zwierzyny i zawody strzeleckie. Koło angażowało się także w akcję pomocy Centrum Zdrowia Dziecka.
 powrót