Spotkanie z myśliwym

       W Szkole Podstawowej w Charnowie 4 lutego 2011 r. odbyło się, zorganizowane przez panią Irenę Wiąckiewicz, spotkanie z myśliwym, panem Marianem Borkowskim. Brali w nim udział uczestnicy koła przyrodniczego i członkowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody. Na spotkaniu przedstawiciel koła łowieckiego opowiadał o zagrożeniach, jakie czyhają na dzikie zwierzęta podczas srogiej zimy.
       Pan Marian Borkowski przedstawił niechlubne przykłady kłusownictwa, które nasila się w tym okresie. Ważnym zagadnieniem zaprezentowanym przez myśliwego było dokarmianie zwierząt w lesie. Przedstawił on sposoby pomocy głodującym mieszkańcom lasu. Po spotkaniu uczniowie przekazali kołu łowieckiemu zebrane jesienią kasztany i żołędzie, które myśliwi przeznaczą na dokarmianie dzikich zwierząt w okolicznych lasach. Podczas jesiennej zbiórki najwięcej tych wartościowych owoców zgromadziła uczennica klasy V Paulina Piotrkowska.            (IW SP Charnowo)