Poniżej prezentujemy w ujęciu tematycznym wykaz ciekawej, naszym zdaniem, literatury łowieckiej i związanej z łowiectwem. Kolegów mających inne jeszcze propozycje lub inne zdanie na temat już zamieszczonych pozycji - prosimy o kontakt mailem lub o wpisanie uwag do księgi odwiedzin.

Podręczniki łowieckie i encyklopedie, prace przekrojowe
Historia, tradycje i obyczaje łowieckie
Wszystko o zwierzętach łownych:  morfologia, biologia, hodowla...
Psy myśliwskie:  rasy, wychowanie, polowanie
Znajomość broni i strzelectwo myśliwskie
Ślady i tropy zwierzyny
Trofea myśliwskie
Opowiadania o tematyce myśliwskiej