Obwód łowiecki Nr 9 "Dębina" (dawny Nr 4)

Granica obwodu biegnie od brzegu morskiego w miejscowości ROWY rzeką ŁUPAWĄ do jeziora GARDNO i dalej zachodnim jego brzegiem do miejscowości LOTKI. Stąd granica biegnie drogą żużlową przez miejscowość RETOWO do szosy i dalej szosą przez miejscowości: CZYSTA, KOMNINO, ŻABINIEC, GĄBINO, OBJAZDA do MACHOWINKA. Stąd granica biegnie w kierunku płn.-zach. drogą żużlową przez m. PODDĄBIE do brzegu morskiego i dalej brzegiem morza do miejcowości ROWY. Rozmiar: 14800 bajtów Obwód leśno-polny o powierzchni użytkowej 3.624 ha

Strażnik: kol. Tomasz Kraśnik

Gospodarz: kol. Artur Kulwas
granice obwodu

powrót do katalogu