Witamy nowych kolegów!

Liczba myśliwych zrzeszonych w "Bałtyku" w bież. roku przekroczyła już 110 członków. Tak duże koło ma swoją specyfikę. Bywa, że nie wszyscy koledzy znają się osobiście. Natomiast wzajemna rozpoznawalność myśliwych ułatwia prowadzenie gospodarki łowieckiej i zwiększa bezpieczeństwo na polowaniach indywidualnych.
Dlatego też 7 sierpnia br. odbyło się spotkanie nowo przyjętych do WKŁ "Bałtyk" kolegów z zarządem koła i osobami funkcyjnymi.
Spotkanie poprowadził łowczy kol. Stanisław Granda. Przedstawił kolegów, określił jakie są wobec nich oczekiwania zarządu, a następnie zapoznał z poszczególnymi członkami zarządu koła, strażnikami i gospodarzami obwodów oraz kolegami wyznaczonymi do prowadzenia kroniki koła i strony internetowej. Łowczy przedstawił także główne zamierzenia działalności w najbliższych miesiącach oraz przydzielił młodych kolegów do grup hodowlanych i polowań zbiorowych. Nowym kolegom po strzelbie: Arturowi, Jackowi i Pawłowi życzył satysfakcji z pracy łowieckiej i wielu myśliwskich przeżyć w usteckiej kniei.      (MB)