Kolejne spotkanie z młodzieżą
        WKŁ"Bałtyk" od wielu lat utrzymuje aktywną współpracę z miejscowymi szkołami podstawowymi. Najaktywniejsze w tej współpracy są są szkoły wiejskie w Korlinie i w Charnowie, gdzie 12 grudnia kol. Marian Borkowski wygłosił prelekcję dla młodzieży starszych klas zrzeszonych w kole przyrodniczymn prowadzonym przez panią Irenę Wiąckiewicz.
        Tematem spotkania była prezentacja usteckiej przyrody i pokazanie roli gospodarki łowieckiej na tle całej gospodarki leśnej. Myśliwy zapoznał uczniów z tłem przyrodniczym okolic Ustki, omówił podstawowe ekosystemy i zwierzynę w nich występującą. Najdłużej zatrzymał się na ssakach i ptakach stanowiących zwierzynę (ptactwo) łowne. Objaśnił także jak należy zachowywać się w lesie, odpowiedział na pytania zainteresowanych i przekazał informacje o zbliżającym się VII wydaniu konkursu "Zwierzyna naszych pól i lasów".
        Młodzież przekazała myśliwemu zebrane przez siebie płody leśne, głównie pięknie wysuszone żołędzie, które zostały przekazane gospodarzowi łowiska.