Prezentacja usunięta 11 kwietnia 2018 r.
z racji planowanego wejścia w życie
przepisów RODO 2018.