Prezentacja zakończona
z racji wejścia w życie
przepisów RODO 2018.