Wspomnienie pośmiertne -
Koledze Romanowi
Na zdjęciu:  kol. Roman w łowisku

   Kol. Roman Jarzyński urodził się 26 maja 1936 r. w Łodzi. Drogi życiowe zawiodły go do Ustki, gdzie jako żołnierz zawodowy 2 marca 1976 r. wstąpił do Wojskowego Koła Łowieckiego "Bałtyk". Przez długie lata dzielił z nami szlachetną pasję łowiecką. Za aktywną działalność na tej niwie został odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej. W ubiegłym roku obchodził jubileusz 30-lecia wstąpienia do PZŁ.
   Trudno uwierzyć, że nigdy nie stanie już na myśliwskiej zbiórce, że nie spotkamy się już na łowisku przy pracy i na polowaniu. Był dobrym kolegą i etycznym myśliwym. Wpisał się na stałe do historii naszego wojskowego koła.
    Niestety, nie dane Mu było cieszyć się długo szczęściem rodzinnym i radością polowania.
   Los nie szczędził Mu cierpienia. Najpierw zmarła ukochana żona, wkrótce potem dopadła Go straszna choroba. Dnia 25 lutego Roman opuścił nas na zawsze...
    Niech knieja zawsze szumi nad jego mogiłą, Cześć Jego Pamięci!

Marian Borkowski

 powrót