Wiosenne sadzenie

<-- Kliknij na powiększenie

  Zgodnie z długoletnią tradycją myśliwi WKŁ "Bałtyk", także w tym roku, włączyli się do akcji sadzenia lasu. W sobotę 29 kwietnia uzbrojeni w szpadle tłumnie stawili się na miejscu zbiórki w obwodzie łowieckim nr 11 Wicko Morskie.
Praca nie była obowiązkowa, ale obyczaj takich spotkań, pewnie też upragniona przez wszystkich i długo wyczekiwana wiosna spowodowały, że frekwencja była bardzo wysoka.
  Zadanie polegało na dosadzeniu 2 letniej sosny na 1,3 hektarowej uprawie. Teren był trudny i praca ciężka, szczególnie dla starszych myśliwych. Jednak słoneczna pogoda a nade wszystko wszechobecna wiosna, zapach budzącego się do życia lasu, świeża zieleń i ogłuszający harmider ptactwa - wynagradzały ten wysiłek z nawiązką.
  Atmosfera była koleżeńska i pełna wzajemnej sympatii, ramię w ramię z myśliwymi pracowali członkowie zarządu koła i pracownicy służby leśnej z leśniczym nadzorującym pracę - Jarosławem Karnickim.
  Po wykonaniu zadania leśniczy i łowczy koła pięknie podziękowali myśliwym za wykonaną pracę. Korzystając z okazji łowczy Stanisław Granda ogłosił także zmiany personalne na funkcjach strażników i gospodarzy łowisk, wręczył też dyplomy uznania za dotychczasową pracę ustępującym kolegom funkcyjnym.
 powrót