PRZYRODNICZA EDUKACJA DLA NAJMŁODSZYCH

   Współpraca ze szkołami to długoletnia tradycja WKŁ "Bałtyk". Różne były formy tej współpracy kierowanej głównie do młodzieży ostatnich klas szkół podstawowych. Czasy się jednak zmieniają, mienia się otoczenie, ludzie, dzieci coraz wcześniej rozpoczynają edukację. Trzeba poszukiwać nowych form działania. Ostatnia inicjatywa zarządu, to skierowanie oferty edukacyjnej również do najmłodszych.
    Rozpoczęliśmy od Szkoły Podstawowej Nr 1 im. kpt. Teligi, w Ustce, a na spotkanie z pierwszakami wybrał się doświadczony gawędziarz, kol. Stefan Koenig. Pedagodzy wiedzą jak trudno skupić uwagę 6-7 latków na temacie dłużej niż 15 min, jednak kol. Stefan osiągnął więcej: dzieci słuchały go jak urzeczone przez całą lekcję. Nic dziwnego, to w końcu myśliwy z ponad 50-letnim stażem, były strażnik łowiecki, to także wieloletni nauczyciel. Dla maluchów wszystko było nowością: myśliwski mundur, efektowne odznaki, akcesoria łowieckie i barwne opowieści o kniei i zamieszkujących ją zwierzakach. Oczywiście, w takich grupach wiekowych trudno tłumaczyć zasady gospodarki łowieckiej, ale pokazać dzieciom myśliwego na tle miejscowej przyrody z pewnością można i należy.
   W spotkaniu 25 listopada wzięły udział dwie klasy pierwsze z wychowawcami. Na podkreślenie zasługuje sympatyczne przyjęcie w szkole i poważne potraktowanie naszych propozycji. Jako że dyrektor SP Nr 1 wystąpił też z pismem do zarządu koła o współpracę w dziedzinie edukacji przyrodniczej, przedstawiciel WKŁ "Bałtyk" spotkał się z pedagogiem nauczania początkowego mgr Martą Malinowską, omawiając możliwości dalszego współdziałania. Wspólnie ustalono, że:
- edukacja przyrodnicza prowadzona przez doświadczonych myśliwych a skierowana do najmłodszych uczniów ma sens i jest pożądana tak przez szkołę, jak i przez koło łowickie,
- spotkania z dziećmi zostaną rozszerzone na pozostałe klasy pierwsze i powtórzone w II semestrze obecnego roku szkolnego,
- istnieje możliwość innych form współpracy, takich jak wycieczki do pobliskiego lasu z udziałem myśliwego, zbieranie runa leśnego z przeznaczeniem na dokarmianie zwierzyny, wycieczki rowerowe i różne formy konkursowe, prowadzone do tej pory przez koło łowieckie wobec starszej młodzieży innych szkół.
   Przyjęte ustalenia łowczy koła kol. Stanisław Granda przedstawił na posiedzeniu zarządu, gdzie zostały zaakceptowane i skierowane do realizacji.    (M.B. foto: M. Malinowska)