Walne Zgromadzenie

Ośrodek Wczasowy Posejdon w Ustce gościł Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków WKŁ "Bałtyk". Zebranie prowadził prezes koła kol. Janusz Grzybowski. Był także obecny Łowczy Okręgowy w Słupsku kol. Marian Wilczewski, który wręczył kol. Krzysztofowi Wysockiemu medal "Za Zasługi dla Łowiectwa Słupskiego".
Zgromadzeni zatwierdzili protokół z poprzedniego Walnego Zebrania. W części sprawozdawczej wystąpili członkowie zarządu i komisji rewizyjnej: Kol. Janusz Grzybowski ocenił pozytywnie stan gospodarki koła, szczególnie wykonanie budżetu i organizację polowań dewizowych oraz współpracę z dyrekcją Słowińskiego Parku Narodowego. Kol. Stanisław Granda wskazał na udany sezon polowań zbiorowych, dobre wykonanie planu pozyskania zwierzyny płowej w stos. do roku ubiegłego i dobry poziom zabezpieczenia polowań dewizowych. Zwrócił też uwagę na wzrost szkód i niższe koszty dokarmiania, co wynikło z korzystnych warunków atmosferycznych. Powiadomił też zebranych o zmianach w odpisywaniu na polowanie i planowanym strzelaniu połączonym przeglądem broni myśliwskiej. Kol. Henryk Moralewicz pozytywnie ocenił wykonanie planu finansowego koła, omówił szczegółowo wydatki, bieżący stan finansów i lokat. Kol. Jerzy Grocholski omówił zmiany w stanie osobowym koła (aktualnie 113 członków). Kol. Krzysztof Wysocki przedstawił wyniki kontroli działalności koła (skargi, finanse, majątek, zatrudnienie, odszkodowania, dzierżawy, podatki, gospodarka łowiecka) kończąc je oceną pozytywną i wnioskiem o absolutorium.
W części poświęconej dyskusji członkowie zarządu i pozostali koledzy myśliwi poruszyli m. in. problemy: zmiany systemu rozliczenia należnych dniówek poprzez podniesienie składki członkowskiej, zmniejszenie ulgi w składkach dla seniorów i inne sprawy nurtujące nasze środowisko. Następnie zebrani podjęli uchwały o absolutorium dla członków zarządu, o planie działalności i budżecie na następny rok gospodarczy oraz przegłosowali inne uchwały będące w kompetencji Walnego Zgromadzenia.
Przedstawiciel ORŁ kol. Marian Wilczewski omówił problemy łowiectwa w naszym okręgu, wskazał na nieuprawnione ataki mediów na mysliwych, sprawy pomoru dzików, okresów ochronnych i problem odstrzału loch. Pogratulował zarządowi bardzo dobrych wyników gospodarczo-hodowlanych i z dużym uznaniem wyraził się o atmosferze sprawnego działania i koleżeństwa panującej w kole. Także koledzy wystawili ustępującemu zarządowi najwyższą ocenę: w tajnym głosowaniu wybrali prawie jednomyślnie dotychczasowego prezesa, łowczego, cały zarząd i przewodniczącego komisji rewizyjnej. Członkowie zarządu zostali również wybrani do reprezentowania koła na okręgowym zjeździe delegatów.     (MB)