Walne Zgromadzenie 2015

Prezentacja sztandaru

W dniu 18 kwietnia br. w OW Posejdon w Ustce odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków WKŁ "Bałtyk". Zebranie prowadził prezes koła kol. Janusz Grzybowski. Był także obecny Łowczy Okręgowy w Słupsku kol. Marian Wilczewski, który wręczył kol. Krzysztofowi Wysockiemu medal "Za Zasługi dla Łowiectwa Słupskiego".
Zgromadzeni zatwierdzili protokół z poprzedniego Walnego Zebrania. W części sprawozdawczej wystąpili członkowie zarządu i komisji rewizyjnej: Kol. Janusz Grzybowski ocenił pozytywnie stan gospodarki koła, szczególnie wykonanie budżetu i organizację polowań dewizowych oraz współpracę z dyrekcją Słowińskiego Parku Narodowego. Kol. Stanisław Granda wskazał na udany sezon polowań zbiorowych, dobre wykonanie planu pozyskania zwierzyny płowej w stos. do roku ubiegłego i dobry poziom zabezpieczenia polowań dewizowych. Zwrócił też uwagę na wzrost szkód i niższe koszty dokarmiania, co wynikło z korzystnych warunków atmosferycznych. Powiadomił też zebranych o zmianach w odpisywaniu na polowanie i planowanym strzelaniu połączonym przeglądem broni myśliwskiej. Kol. Henryk Moralewicz pozytywnie ocenił wykonanie planu finansowego koła, omówił szczegółowo wydatki, bieżący stan finansów i lokat. Kol. Jerzy Grocholski omówił zmiany w stanie osobowym koła (aktualnie 113 członków). Kol. Krzysztof Wysocki przedstawił wyniki kontroli działalności koła (skargi, finanse, majątek, zatrudnienie, odszkodowania, dzierżawy, podatki, gospodarka łowiecka) kończąc je oceną pozytywną i wnioskiem o absolutorium.
W części poświęconej dyskusji członkowie zarządu i pozostali koledzy myśliwi poruszyli m. in. problemy: zmiany systemu rozliczenia należnych dniówek poprzez podniesienie składki członkowskiej, zmniejszenie ulgi w składkach dla seniorów i inne sprawy nurtujące nasze środowisko. Następnie zebrani podjęli uchwały o absolutorium dla członków zarządu, o planie działalności i budżecie na następny rok gospodarczy oraz przegłosowali inne uchwały będące w kompetencji Walnego Zgromadzenia.
Przedstawiciel ORŁ kol. Marian Wilczewski omówił problemy łowiectwa w naszym okręgu, wskazał na nieuprawnione ataki mediów na mysliwych, sprawy pomoru dzików, okresów ochronnych i problem odstrzału loch. Pogratulował zarządowi bardzo dobrych wyników gospodarczo-hodowlanych i z dużym uznaniem wyraził się o atmosferze sprawnego działania i koleżeństwa panującej w kole. Także koledzy wystawili ustępującemu zarządowi najwyższą ocenę: w tajnym głosowaniu wybrali prawie jednomyślnie dotychczasowego prezesa, łowczego, cały zarząd i przewodniczącego komisji rewizyjnej. Członkowie zarządu zostali również wybrani do reprezentowania koła na okręgowym zjeździe delegatów.     (MB)

Wręczenie odznaczenia kol. Wysockiemu
Komisja przy pracy Wystąpienie łowczego
Przezydium Trochę formalności
Zgromadzeniem kierował kol.Grzybowski Głosowanie