WYWIAD GRUPOWY
       13 kwietnia br. przedstawiciel WKŁ "Bałtyk" kol. M. Borkowski wziął odział w wywiadzie grupowym organizowanym przez Pomorskie Kuratorium Oświaty, które oceniało pracę Szkoły Podstawowej w Charnowie. Celem wywiadu było ustalenie, jakie korzyści w bieżącym roku szkolnym przyniosła młodzieży współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami pozaszkolnym.
       Myśliwy przedstawił działania koła na rzecz charnowskiej szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów testowych "Zwierzyna Naszych Pól i Lasów" i ostatnich Marszów Na Orientację. Wskazał na pozytywne aspekty pracy edukacyjnej i wychowawczej (w tym integracyjnej) prowadzonej przez doświadczonych przyrodników-myśliwych oraz na duże zaangażowanie wojskowego koła łowieckiego w tej działalności.
       W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Służby Zdrowia, Straży Pożarnej oraz innych placówek i firm współpracujących z ocenianą szkołą.
Rozmiar: 85
bajtów powrót